• slayt
 • slayt
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,4579   32,5164
EURO 34,7319   34,7944
       
Özlü Sözler
Derya büyüktür herkes kabı kadar alır
Reklam
Mesafeli Satış Sözleşmesi


MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – İLGİ, SÖZLEŞME KONUSU, SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE DAYANAK

1.1

İlgi: 2018/.. Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

1.2

Konu ve Dayanak: İnternet ortamından alınan ödemelerde ve(ya) yapılan satışlarda geçerli ve düzenlenmesi, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazete’ de “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile zorunlu kılınan Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri

1.3

Sözleşme Konusu Hizmetler: MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ tarafından gerçekleştirilen her türlü ticari satış veya bağış toplama faaliyetlerinde, hizmetlerin ve(ya) ürünlerin satın alınması ve kullanımı ve ürün satışı olmayan durumlarda yapılan ödemeler ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 2 – TARAFLAR

2.1 –MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ

Unvanı: MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ (Medikallabder)

Adresi: Meşrutiyet Mah. Konur Sok Özsoy İş Merkezi No:25/13 Çankaya/ANKARA. Telefon: +90 5445318906

e-Posta: medikallabder@gmail.com    labderlabder@gmail.com

Alan adı: www.medikallabder.org

Faks: 

Ankara Valiliği İl Dernekler Dairesi Müdürlüğü Kütük No.: 06-148-148

ÇANKAYA V.D. Vergi No.: 6141571223

2.2 – “ÜYE”, “BAĞIŞÇI” ve “ALICI” İFADELERİNİN TANIMI

Üye: MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ Derneği’ ne Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş yollardan biriyle yaptığı üyelik başvurusu onaylanmış kimse (bu kişi, ödeme amacı ne olursa olsun ÜYE olarak adlandırılır).

Bağışçı: MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ Derneği üyesi olmadığı halde, MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ  Derneği’ne bağış yapan tarafı belirtir.

Alıcı: MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ Derneği’nin sunduğu ve(ya) sunacağı hizmet ve(ya) ürünler için ödeme yapan kimse

MADDE 3 – TANIMLAR

DERNEK: Ankara Valiliği İl Dernekler Dairesi Müdürlüğünce 18 Mayıs  2022 tarihinde  kuruluş bildirimi kabul edilmiş ve, 06-148148- kütük numaralı ve Çankaya Vergi Dairesi’nde 6141571223 vergi kimlik numarası ile kayıtlı MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ (kısa adı “MEDİKLALABDER”)

BAĞIŞ: DERNEK üyesi olsun veya olmasın, yabancı veya yerli gerçek veya tüzel kişi(ler)ce yapılan, MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ derneği herhangi bir maddi ve manevi yükümlülük altına sokmayan her türlü hibe ödeneği

AİDAT: ÜYE’lerden tahsil edilen, MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ Derneği Tüzüğü ve(ya) Yönetim Kurulu kararı hükümlerine dayanan zorunlu aidiyet bedeli

SİTE: www.medikallabder.org ve buna bağlı tüm alt alan adlarını belirtir.

Sanal POS: “iyzico Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.” unvanlı şirketten tahsis edilmiş internet ortamında kredi ve(ya) banka kartları ile ödeme kabul etme hizmeti sunan tüzel kişi

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 • SİTE’de sağlanan hizmetlerden faydalanmak için MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ üyesi olmak ve(ya) SİTE’ye üye olmak ve üyelik sırasında ÜYELİK ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ kabul etmek şarttır. MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ üyeleri ÜYELİK ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ’Nİ kabul etmiş sayılır, işbu sözleşmeleri kabul etmeyip üyeliklerini sonlandırmak için,   Yönetim Kurulu kararından itibaren 30 (otuz) gün süreleri bulunmaktadır, sonrasında herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 • ALICI, BAĞIŞÇI veÜYE, SİTE’de, sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • Sözleşme konusu hizmetin verilebilmesi için hizmet bedelinin ALICI ve ÜYE’nin tercih ettiği ödeme şekli (kredi kartı veya EFT ile havale şeklinden biri) ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ’in hizmet verme yükümlülüğü ortadan kalkmış kabul edilir, zorunlu borçlanmalar var ise ÜYE, Sanal POS ücretlendirmeleri de eklenerek tekrar borçlandırılabilir.
 • MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ, kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir nedenden dolayı sözleşme konusu hizmeti kullandıramaması durumunu ALICI ve ÜYE’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI ve ÜYE, siparişin iptal edilmesi veya kullanım süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar, var ise borcunun, borcu yok ise satın aldığı süreli hizmetin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI ve ÜYE’nin siparişi iptal etmesi halinde hiç kullanmadığı sipariş hizmet tutarı, ödemeyi yaparken belirttiği ödeme şekli ile kendisine geri ödenir.
 • Hizmet siparişi, kredi kartı ile ödeme yapıldığı anda; banka havalesi veya EFT ile ödeme yapıldığında ise ödemenin yapıldığına dair banka kanalıyla bilgi edinildiğinde geçerlilik kazanır.
 • ÜYE, BAĞIŞÇI ve ALICI, ürünü satın alırken kullandığı veya üyelik adına satın alma işlemini gerçekleştiren kişinin kullandığı kredi kartının Türkiye Cumhuriyeti yasaları (bulunduğu ülkeye ait yasalar) kapsamında kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı olduğunu kabul eder, kredi kartının geçerliliği sistem tarafından onaylanmadıkça hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz ve/veya işlem yapılamaması nedeniyle MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ’den herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Kredi kartı ile ilgili verilen bilgilerin kısmen ya da tamamen hatalı veya eksik olması halinde DERNEK, işbu sözleşmeyi, tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödemeden derhal feshetme hakkına sahiptir.
 • Sözleşme sebebiyle doğacak her türlü vergi MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ’e aittir (ödeme iptali halinde, borçlu üyenin yeniden borçlandırılma esasındaki durum hariç).
 • MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ, hizmetlerinden satın almış olan ALICI’ları, 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle hizmet satışını (sürekli veya geçici olarak) durdurabileceğini veya hizmetlere erişimin engellenebileceğini peşinen kabul eder.
 • ÜYE, BAĞIŞÇI ve ALICI, siteden sunulan hizmetlere ilişkin satın alma yapıldığında ÜYE, BAĞIŞÇI ve ALICI’ya ait mali bilgilerin, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul eder. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.

MADDE 5 –­­ ÇEVRİM İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI VE YAPTIRIMLAR

Aşağıda belirtilen ve tahdidi olmayan benzer mesajların tamamının ALICI, BAĞIŞÇI ve ÜYE tarafından, SİTE’nin kullanımı ve/veya hizmet alımları dahil tüm ödemeler sırasında yazılması KESİNLİKLE YASAKTIR;

 1. yasalarına aykırı, suç oluşturan mesajlar,

Bireylerin kişilik haklarına saldıran, hakaret içeren, onları alay konusu edinen mesajlar,

Yasalarımıza ve uluslararası yasalara göre 18 yaşından küçükler için sakıncalı olan türde yazı ve cinsel içerikli mesajlar,

Tehditkar, hakaret içerikli, küfürlü, ahlak kurallarına aykırı mesajlar,

Kişinin ya da toplumların dini inançlarına, kutsal saydığı değer yargılarına hakaret içeren unsurlar taşıyan mesajlar,

Terör örgütlerini, terörizmi öven ve bölücü düşünce içerikli mesajlar,

SİTE yönetimini karalayıcı vb. tarz yazılar,

Reklam amacı güden, ticari kaygı güden mesajlar,

Saldırgan, şiddet yanlısı, manevi duyguları rencide eden tüm mesajlar,

Telif hakları gerektiren her türlü ses dosyası, mp3 linkleri, video linkleri, mp3 veya video programları, korsan yazılım linkleri içeren veya bunların dağıtılmasını destekleyen, yönlendiren içeriğe sahip mesajlar.

MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ Tüzüğü’ne aykırı hal oluşturacak her türlü davranış, yazı ve içerikler.

ALICI, BAĞIŞÇI ve(ya) ÜYE’nin; yukarıda sayılan ve kesinlikle yasak olan mesajları yayınlaması; genel ahlak, görgü ve toplum kurallarına uygun olmayan, huzur bozucu, diğer üyeleri herhangi bir eyleme davet edici davranışlarda bulunması; herhangi bir üyeyi, misafiri veya MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ çalışanını sözlü ya da yazılı taciz etmek, tehdit etmek, cinsel tacizde bulunmak, kötülemek, hakaret etmek, iftira etmek, küçük düşürmek gibi benzeri her türlü davranışlarda bulunması; Küfür, sakıncalı isim, pornografik olarak nitelendirilebilecek yazı, kelime ve rahatsız edici kelimeler içeren kullanıcı isimleri alması; diğer kullanıcıların kişisel bilgisayarlarındaki özel bilgilerine, programlara veya dosyalarına zarar verecek bilgi veya programları paylaşıma açması veya bu tür programlar kullanması; herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerini (ad, soyad, adres, tel no vb.) yayınlaması ya da ders akışını engelleyici tekrarlarda bulunması (spam veya flood yapması) halinde MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ, önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın kullanıcının siteye tekrar girmesini derhal engelleme ve üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Kurallara uymadığı için yasaklanan ALICI, ÜYE ve(ya) BAĞIŞÇI, para iadesi talep edemez. Tüm Üyeler uyarıları dikkate almak ve bunlara uymak zorundadır. Aksi halde sözleşmesi tek taraflı olarak, bedel iadesi ve hiçbir cezai şart ödenmeden feshedilebilecektir. Üyeler de bu kurallara uymayanlar hakkında MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİN’E şikâyette bulunabilir.

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 7. CAYMA HAKKI

ÜYE ve ALICI tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için, hizmetin verileceği günden 5 (beş) gün öncesine kadar DERNEK’e faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin ÜYE ve ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Hizmetin kullanılmasına 5 (beş) günden daha az bir süre kaldığında hizmet bedeli iadesi yapılamaz. ÜYE, borç ödemesi yapmış ise geri ödeme yapılmaz. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ÜYE’ye gönderilen hizmete ilişkin fatura aslının (aslı gönderilmişse) iadesi zorunludur. Aidat ödemeleri ve bağışlarda fatura kesilmez, internet ve banka yoluyla yapılan ödemelerde banka dekontu makbuz yerine geçtiğinden ek olarak makbuz kesilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden yedi (10) iş günü içinde hizmet bedeli (kredi kartıyla ödenmemişse) ALICI ve ÜYE’ye aynen iade edilir (varsa ödenmiş vergiler mahsup edilerek).  ALICI ve ÜYE, kendisine Fatura aslı gönderilmezse, fatura aslını aynen iade etmediği takdirde, ALICI ve ÜYE’ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Hizmet bedeli kredi kartıyla ödenmişse, Hizmet iade bedeli (varsa ödenmiş vergiler mahsup edilerek), banka tarafından ALICI ve ÜYE hesabına, cayma tarihinden itibaren 2-6 hafta arası bir süre içinde yansıtılmakla beraber bu sürede MEDİKAL TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TENİKERLERİ DERNEĞİ’’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, ÜYE’den havale gönderdiği hesabına havale/EFT iade gönderilmesi suretiyle (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) yapılacaktır.

MADDE 8. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile DERNEK’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ödemenin borç veya bağış için olması halinde DERNEK’in yerleşim yerindeki Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI,BAĞIŞÇI ve ÜYE bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

     

 

Medikal Laboratuvar Teknisyen ve Teknikerleri Derneği

© Copyright 2022  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top